Czerwonym szlakiem na Cergową

Zapoznaj się z legendą

Czas marszu: 4,5 godz.
Odległość: 15 km
Poziom trudności: trudny
Szlak niedostępny dla rowerzystów.

Ważne linki:
  Przebieg szlaków na Cergowej
  Dukla w WikipediiTo nie przypadek, że granice państw często przebiegają górskimi pasmami, gdyż przez wieki stanowiły one naturalną zaporę przed intruzami, nie wymagającą dodatkowej ochrony i obwarowań. Ale każde z nich mają swoje, wyżej lub niżej położone przełęcze. To właśnie są wrota do kraju leżącego gdzieś za górami. Wrota, których szukali najeźdźcy, tych należało odeprzeć oraz kupcy, których należało przyjąć i obłożyć podatkami. Rolą władcy było zapewnić im bezpieczeństwo, możliwość składu towarów, odpoczynek po trudach przekraczania gór.W ten sposób powstawały szlaki handlowe i miasta odgrywające szczególną rolę
w wymianie handlowej z zagranicą. Nad naszą południową granicą znajduje się wiele miast
i miejscowości, które swe powstanie zawdzięczają istnieniu karpackich przełęczy i drogom prowadzącym z północy na południe. Dziś, gdy przemieszczamy się z szybkością niewyobrażalną dla dawnych podróżnych, nie odgrywają już roli jak dawniej, ale wabią swą historią i zachęcają do odwiedzin.


Gdy zza Karpat przybywali kupcy węgierscy zmierzający na północ, w kierunku Sandomierza, trafiali do Dukli, gdzie znajdowała się komora celna i skład win węgierskich. W dobrych czasach - korzystając ze strategicznego położenia
i przywilejów królewskich - miasto bogaciło się i rosło, by w czasach złych być ofiarą przetaczających się wojen.
Niemieckie prześladowania żydowskich mieszkańców miasta i operacja przebijania się armii rosyjskiej na Słowację jesienią 1944 roku doprowadziły miasto do ruiny i wyludnienia, a ślady tych wydarzeń, to m.in. liczne cmentarze otaczające Duklę oraz muzeum warte zwiedzenia.
Nad Duklą góruje masyw Cergowej, u podstawy którego wije się Jesiołka. Kiedyś kryli się tu zbójnicy i mieszkali pustelnicy, a dziś na Cergową prowadzą dwa szlaki: czerwony i żółty.
My wyruszyliśmy z Dukli, wędrując wzdłuż rzeki poboczem drogi aż do przecięcia ze szlakiem czerwonym, prowadzącym na szczyt góry. Można ten odcinek z Dukli przejechać busem – przystanek znajduje się przy przecięciu ze szlakiem. Korzystając wówczas
z okazji, można przed wejściem na Cergową odwiedzić Kaplicę św. Jana z Dukli - Na Puszczy [40 min marszu szlakiem na południe].


Początkowy etap naszego marszu, to dość ostre podejście z piękną panoramą na dolinę rzeki, a dalej, to już przyjemna wędrówka leśnymi dróżkami do przecięcia ze szlakiem żółtym, podejście pod szczyt, a następnie zejście do Dukli,
z odpoczynkiem nad Złotym Źródełkiem.

Po szczegóły odsyłamy do mapy.


Copyright: D&W Salamon. Cieszyna 2016