Pasmem Klonowej Góry

Zapoznaj się z legendą

Czas marszu: 3 godz.
Odległość: 11 km
Poziom trudności: średnio trudny
Szlak niedostępny dla rowerzystów.

Ważne linki:
  Szlaki turystyczneGdy rozpadł się wielki prakontynent Gondwana, płyta afrykańska powędrowała na północ, by uderzyć w płytę euroazjatycką. W tym czasie, a było to ok. 60 mln lat temu, Tatry i Pieniny były wyspami na rozległym morzu, po którym mamy obecnie kopalnie soli i liczne kamieniołomy. Przez miliony lat gromadziły się w nim przynoszone przez rzeki piaski, iły i muły, które pod wpływem ciśnienia zalegających wyżej osadów przeobrażały się w piaskowce i wapienie.Osady te noszą nazwę flisz i mają nawet po kilka kilometrów grubości. Potężne siły geologiczne powstałe przez wsuwanie się płyty afrykańskiej pod płytę euroazjatycką spowodowały wypiętrzenie Karpat i przemieszanie warstw osadów. Patrząc na układ
warstw iłów i piaskowców w kamieniołomie w Stępinie możemy zobaczyć ślad tych wydarzeń. Wtedy to powstało również Pasmo Klonowej – ciągnące się równoleżnikowo wzniesienie, porośnięte buczyną karpacką, dziś mocno przerzedzoną, górujące nad położonymi w dolinach wioskami.


Kto i kiedy wytyczył drogę biegnącą grzbietem Pasma - nie wiadomo. Wiadomo, że było to dawno i że jest mało uczęszczana, gdyż fragmentami po prostu zanika. Jak wszystkie leśne drogi jest pełna uroku i zachęca do wędrówki.

My rozpoczęliśmy swoją w Hucie Gogołowskiej, by maszerując na północ wejść na grzbiet, a następnie ruszyć na zachód. Fragmentami kroczymy niebieskim szlakiem, lecz gdy ten obiera kierunek na Brzeziny, porzucamy go i zmierzamy na zachód w kierunku Bączałki. Przechodzimy przez Klonową, wkraczamy w rozległą brzezinę i wychodzimy z lasu mając przed sobą rozległą panoramę terenów położonych na zachód od Kamienicy Górnej.
To właśnie Pogórze Karpackie w całej okazałości.


Droga prowadzi dalej na zachód kusząc wędrowca, lecz my schodzimy do wioski i ruszamy w drogę powrotną prowadzeni szmerem strumyka, aż do granic Huty Gogołowskiej.

Wrócimy tu latem.

Po szczegóły odsyłamy do mapy.


Copyright: D&W Salamon. Cieszyna 2016