Niezapominajka
Jeśli oczy są zwierciadłem duszy, to wiersz jest jej błyskiem przelanym na papier.
Autorka jest niespokojną, aktywną na różnych polach, niesłychanie wygadaną osobą,
z telefonem bez limitu rozmów. Dziękujemy za to, że jest z nami.


Copyright: D&W Salamon. Cieszyna 2016