Mała Ja
Poezja rodzi się z dojrzałości – to słowa Jana Twardowskiego. Z dojrzałości
i doświadczenia. Mała Ja przyobleka swe doświadczenia i emocje w słowa.
Są one ładne. Są nostalgiczne. Pisz jeszcze.


Copyright: D&W Salamon. Cieszyna 2016